//////

Archive for the ‘Odnawialne źródła energii’ Category

Społeczności pogranicza jako przykład wielokulturowości

środa, Czerwiec 28th, 2017

Najbardziej tolerancyjnymi społecznościami są mieszkańcy przygraniczni. Jest to spowodowane napływaniem turystów i mieszkańców do takiego regionu. Problem pogranicza jest w tym wypadku oparty na definicji terytorialnej. Takie miasta to przede wszystkim te, które leżą najbliżej granicy państwowej. Bardzo charakterystycznym miejscem są Ziemie Zachodnie Polski, gdzie mieszka dużo Polaków oraz Niemców. Oczywiście wiąże się to z historią tych Ziem, które przed 1945 rokiem pełnoprawnie wchodziły w skład państwa Niemiec. Takich regionów w Polsce jest wiele. Poprzez to powstają społeczności wielokulturowe, w zależności od przebytego procesu walencji kulturowej. Traktowanie swojej rodzimej tradycji w miejscu występowania kilku kultur jest zapewne niemożliwe. Dlatego dość często osoby mieszkające na terenach urbanistycznych, stają się pod wpływem polityki społecznościami biwalencyjnymi. Oznacza to, że kultywują dwie tradycje i dwie kultury. Zatem badania nas społecznościami pogranicznymi są jednym z najciekawszych odkryć socjologii.

Urbanistyka we współczesnych miastach

środa, Maj 17th, 2017

Urbanistyka, to planowanie i sztuka budowy miast, osiedli, kompleksów budowlanych. Dzisiejsze duże aglomeracje przez lata rozrastały się wokół swoich starych centrów. Miejscowości, które je otaczały, były w większości małymi wioskami. Rozbudowa miasta wchłonęła już dawno te podmiejskie miejscowości, a tam gdzie były łąki i pola stoją kompleksy budynków mieszkalnych, nowe osiedla, zakłady pracy, przebiegają drogi szybkiego ruchu lub autostrady. W związku z powiększaniem się społeczeństw, miasta musiały się także powiększyć, aby mieszkańcy mieli gdzie mieszkać i pracować. Nad planem urbanistycznym miasta zwykle czuwa sztab ludzi, aby rozbudowa miasta szła w dobrym kierunku i na terenach do tego przeznaczonych. Ostatnie powodzie, które pozbawiły domów setki ludzi, pokazały, że nie jeden raz domy stawiane były na terenach zagrażających ich bezpieczeństwu w przyszłości. Urzędy wydawały zezwolenia na zabudowę np. na terenach zalewowych, które stanowią miejsca do upustu wody z przepełnionych rzek. Stąd tyle ludzkich tragedii. Przeznaczając tereny pod zabudowę, konieczne jest dogłębne poznanie ich specyfiki – budowy geologicznej podłoża, właściwości gruntu.