Tag Archives: prezent zestawy z winem

Przegłosowywanie krajowych budżetów

Dla większości polityków szczebla centralnego głównym momentem sprawdzianu ich umiejętności jest okres, w którym buduje się i poddaje pod głosownie budżet na najbliższy rok. Media paradoksalnie regularnie mało czasu poświęcają samym założeniom budżetowym na nowy rok i przeważnie kiedy koalicja rządząca uchwala najważniejszą finansową ustawę na kolejny rok, nie ma możliwości przegłosowania rządu przez opozycję. A to pozwala stronie rządzącej na praktycznie nieograniczone manipulowanie przy systemie fiskalnym. I nawet jeśli rząd uzna za słuszne podniesienie wieku emerytalnego wszystkich obywateli o pięć lat, to przy większości głosów w niższej izbie parlamentu, władza liczyć może na poparcie wystarczające do przegłosowania takiej ustawy. Bardzo często taka przewaga w głosach wykorzystywana jest do przegłosowania budżetu bardzo niekorzystnego dla obywateli, ale równie często przewaga w parlamencie wykorzystywana jest do przegłosowania bardzo rozsądnej i niezbędnej do naprawy sytuacji fiskalnej państwa ustawy fiskalnej na najbliższy rok.