Kategoria: Surowce energetyczne

Polityka przez wielkie P

Patrząc na medialne skróty wiadomości często trudno uciec od wrażenia, że politycy wielkiego formatu mają faktycznie ogromną władzę nad społeczeństwem i stojąc nieco poza nawiasem wywyższają się, czując się częścią wielkiej i nietykalnej elity. Ale ta wielka polityka może być bardzo szybko zdemontowana przez rozwścieczony tłum, który tak jak w Grecji, będzie miał dość niekompetencji rządu wybranego przez siebie jeszcze kilka lat wcześniej. Jednocześnie słabość polityki przez wielkie P sprawia, że ta lokalna i samorządowa, odbywająca się na najniższym szczeblu a jednocześnie będąca najbliżej obywateli, zyskuje na popularności i wciąż angażują się w nią nowi ludzie pragnący zmienić coś w swoim powiecie, gminie czy nawet na osiedlu. Zresztą koszty prowadzenia kampanii do takiego organu lokalnego są dużo niższe i czasami nawet bez pieniędzy można zdobyć odpowiednie poparcie. Dlatego czasami o wiele lepiej zaangażować się z początku w politykę lokalną i samorządową, która pomaga o wiele szybciej dostać się do sejmiku czy rady powiatu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów poświęconych społeczeństwu i polityce. Znajdziesz tutaj wiele wpisów o tematyce socjalno-społecznej. Zapraszam do czytania!

Wpływ polityki na urbanistykę miast

Miasta, szczególnie ich dzielnice, są tymi formami zagospodarowania przestrzennego, które skupiają wokół siebie społeczeństwa tworząc społeczności lokalne. Są to społeczności, które bardzo często same się aktywizują i próbują własnymi siłami zmienić rzeczywistość by mieszkańcom danego miasta żyło się lepiej. Dlatego też polityka na tym gruncie samorządowym rządzi się innymi prawami. Wybierani są do nie j ludzie dobrze znani, tacy, którzy w danym miesiące są w stanie zdziałać coś dobrego. Jednym z wyznaczników jest zagospodarowanie przestrzenne, które zazwyczaj pojawia się w obietnicach przedwyborczych kandydatów do władz samorządowych. Jednak należy pamiętać projekty urbanistyczne rządza się swoimi prawami i są zależne również od wytycznych Unii Europejskiej. I nie można się łudzić, że nawet najbardziej wprawny polityk nie uratuje lasu czy kawałka ziemi gdy w planach ministerstwa w tym miejscu ma przebiegać autostrada. Jednak społeczeństw lokalne maja świadomość, że im bardziej politykom zależy na danym miejscu tym bardziej będą o niego walczyć na wyższych szczeblach.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów poświęconych społeczeństwu i polityce. Znajdziesz tutaj wiele wpisów o tematyce socjalno-społecznej. Zapraszam do czytania!

Urbanistyka, a decyzje polityczne

Urbanistyka czyli przestrzenne zagospodarowanie miasta nie jest nigdy przypadkowe , tak naprawdę jest ono wynikiem koncepcji i wrażliwości estetycznej rządzących w tym mieście polityków, a w szczególności jego prezydenta. Gdyż on to wyznacza koncepcje i wyznacza trendy według których architekci powinni pójść w planowaniu przestrzennego zagospodarowania miasta. Bardzo często decyzje te nie są przemyślane, podejmowanie pod wpływem nacisków i zdarza się, ze urbanistyka miasta pochłania i ogromne pieniądze już w fazie projektu. Taka sytuacja miała miejsce w jednym z miast na południu Polski, w którym już po raz piąty ogłoszono konkurs na zagospodarowanie przestrzenne rynku, Każde takie ogłoszenie konkursu wiąże się dużymi pieniędzmi, które wyrzucane są w przysłowiowe błoto. A w rynku tak jak nie było tak i nie ma. Sytuacja ta pokazuje, że politycy nie zawsze rozsądnie i racjonalnie gospodarują finansami miasta. I to co mogliby przeznaczyć na inne dziedziny by społeczeństwu żyło się lepiej na przykład na edukacje czy oświatę przeznaczają na projekty urbanistyczne, które nigdy nie będą zrealizowane.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów poświęconych społeczeństwu i polityce. Znajdziesz tutaj wiele wpisów o tematyce socjalno-społecznej. Zapraszam do czytania!

Polityka społeczna i jej znaczenie

Każde państwo, aby mogło funkcjonować musi działać w oparciu o pewne założenia i zasady. Jednym z elementów struktury państwa jest polityka społeczna odnosząca się do wszelkich działań z obszaru zaspokajania podstawowych potrzeb ludzkich. Polityka społeczna jest działaniem państwa na rzecz wszelkich grup społecznych, jakie występują w danym państwie jej głównym celem jest zapewnienie każdemu mieszkańcowi bytu na odpowiednim poziomie oraz zadbanie o potrzeby materialne jak i te niematerialne każdego obywatele oczywiście w miarę możliwości państw. Polityka społeczna interesuje się ogółem społeczeństwa i jego wewnętrznymi procesami jak również mechanizmami, jakie kształtują nasze społeczeństwo. Polityka społeczna zajmuje się takim kwestiami życia społecznego jak: edukacja i dostęp do niej wszystkich obywateli bez względu na ich wiek, praca zawodowa zgodna z posiadanymi kwalifikacjami, pomoc socjalna najuboższym członkom społeczeństwa, oraz walka z oznakami patologii społecznej. W dzisiejszym społeczeństwie działania z zakresu polityki społecznej możemy zauważyć szczególnie w takich działaniach jak walka z bezrobociem, pomoc rodziną i dzieciom dotkniętym problemem alkoholowym i przemocą domową, oraz różnymi stopniami niepełnosprawności.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów poświęconych społeczeństwu i polityce. Znajdziesz tutaj wiele wpisów o tematyce socjalno-społecznej. Zapraszam do czytania!

Urbanistyka miasta a rozwój wielokulturowości społecznej

Coraz częściej duże miasta stawiają na wielokulturowość społeczną. Zadaniem władz miejskich jest zapewnienie komfortu każdej grupie społecznej. Najczęściej zmiana urbanistyki miasta spowodowana jest tym, że coraz więcej osób napływających do dużych miast jest różnej narodowości. Tym samym władze miasta wydzielają lub tworzą dzielnice, gdzie osiedlają się osoby pochodzące z jednego kraju. Największymi osiedlami są tereny, gdzie można spotkać Romów. Jednakże ostatnio, z powodu fascynacją Polaków innymi kulturami, zaczęły być tworzone specjalne dzielnice, które kultywują tradycję chińską. Wielokulturowość społeczna danego miasta jest bardzo charakterystyczna dla całych Stanów Zjednoczonych, gdzie kolejne przemierzanie przecznic jest równoważne poznawania nowych kultur całego świata. W Polsce dopiero przyjmuje się moda na takie tworzenie dzielnic kulturowych. Zapewne jest to z jednej strony stronienie od integracji społecznej, a drugiej strony do możliwości kultywowania swoich tradycji i obyczajów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów poświęconych społeczeństwu i polityce. Znajdziesz tutaj wiele wpisów o tematyce socjalno-społecznej. Zapraszam do czytania!