Społeczności pogranicza jako przykład wielokulturowości

Najbardziej tolerancyjnymi społecznościami są mieszkańcy przygraniczni. Jest to spowodowane napływaniem turystów i mieszkańców do takiego regionu. Problem pogranicza jest w tym wypadku oparty na definicji terytorialnej. Takie miasta to przede wszystkim te, które leżą najbliżej granicy państwowej. Bardzo charakterystycznym miejscem są Ziemie Zachodnie Polski, gdzie mieszka dużo Polaków oraz Niemców. Oczywiście wiąże się to z historią tych Ziem, które przed 1945 rokiem pełnoprawnie wchodziły w skład państwa Niemiec. Takich regionów w Polsce jest wiele. Poprzez to powstają społeczności wielokulturowe, w zależności od przebytego procesu walencji kulturowej. Traktowanie swojej rodzimej tradycji w miejscu występowania kilku kultur jest zapewne niemożliwe. Dlatego dość często osoby mieszkające na terenach urbanistycznych, stają się pod wpływem polityki społecznościami biwalencyjnymi. Oznacza to, że kultywują dwie tradycje i dwie kultury. Zatem badania nas społecznościami pogranicznymi są jednym z najciekawszych odkryć socjologii.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów poświęconych społeczeństwu i polityce. Znajdziesz tutaj wiele wpisów o tematyce socjalno-społecznej. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone