Urbanistyka we współczesnych miastach

Urbanistyka, to planowanie i sztuka budowy miast, osiedli, kompleksów budowlanych. Dzisiejsze duże aglomeracje przez lata rozrastały się wokół swoich starych centrów. Miejscowości, które je otaczały, były w większości małymi wioskami. Rozbudowa miasta wchłonęła już dawno te podmiejskie miejscowości, a tam gdzie były łąki i pola stoją kompleksy budynków mieszkalnych, nowe osiedla, zakłady pracy, przebiegają drogi szybkiego ruchu lub autostrady. W związku z powiększaniem się społeczeństw, miasta musiały się także powiększyć, aby mieszkańcy mieli gdzie mieszkać i pracować. Nad planem urbanistycznym miasta zwykle czuwa sztab ludzi, aby rozbudowa miasta szła w dobrym kierunku i na terenach do tego przeznaczonych. Ostatnie powodzie, które pozbawiły domów setki ludzi, pokazały, że nie jeden raz domy stawiane były na terenach zagrażających ich bezpieczeństwu w przyszłości. Urzędy wydawały zezwolenia na zabudowę np. na terenach zalewowych, które stanowią miejsca do upustu wody z przepełnionych rzek. Stąd tyle ludzkich tragedii. Przeznaczając tereny pod zabudowę, konieczne jest dogłębne poznanie ich specyfiki – budowy geologicznej podłoża, właściwości gruntu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone