Wielokulturowość społeczeństw dużych miast

Nie ma w Polsce już dużego miasta, w którym mieszka tylko jedna narodowość. Oczywiście większość mieszkańców to Polacy. Jednak możliwość łatwego podróżowania we współczesnym świecie pozwala osiedlić się tam, gdzie my sami zechcemy. Dlatego w naszych miastach występuje często kilka narodowości. Wszystko to związane jest z wprowadzeniem przez takowych nowych członków naszego społeczeństwa, swojej charakterystycznej kultury narodowej. Wówczas czerpiemy wzory od innych, zwłaszcza gdy zauważamy jakieś ciekawe motywy tradycyjne. W taki sposób stajemy się społeczeństwem wielokulturowym, które akceptuje inne tradycje i obyczaje występujące na danym terenie. Wielokulturowość dużych miast jest także bardzo charakterystyczna na terenach przygranicznych. Są to tzw. tereny pogranicza. Bardzo ciekawym takim terenem są ziemie wschodnie polski, gdzie przenikają na siebie tradycje polska i ukraińska. Wówczas tworzy się tam amalgamat ludnościowy stanowiący ogromną rzeszę osób, będących ludźmi podwójnej identyfikacji narodowej, z powodu kultywowania tradycji i obyczajów dwóch państw.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone